You are here

Ne Raorihwadogenhti ne Shongwaganer Yesus Keristus, jinihorihoten ne Royalatogenhti Matthew, Kanyengehaga kaweanondahkon kenwendeshon Tehaweanatenyou oni shogwatagwen ne J.A. Wilkes. (The Gospel of our Lord and Saviour Jesus Christ according to Saint Matt

Primary tabs